ஒளிமின்னழுத்த கேபிள்களின் வகைகள் மற்றும் அளவுகள் என்ன

2023-11-29

ஒளிமின்னழுத்த மின் உற்பத்தி அமைப்புகளுக்கான கேபிள்களின் வகைகள் நான்கு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன:மின் கேபிள்கள், கட்டுப்பாட்டு கேபிள்கள், தகவல் தொடர்பு கேபிள்கள் மற்றும் RF கேபிள்கள்.


இணைப்பான் பெட்டியுடன் இணைக்கப்பட்ட கேபிள்கள் பொதுவாக ஒளிமின்னழுத்த சிறப்பு கேபிள்கள் ஆகும், அதே நேரத்தில் மின் கேபிள்கள் மின்சாரம் வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கூடுதலாக, கட்டுப்பாட்டு கேபிள்கள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு கேபிள்கள் இரண்டும் அந்தந்த செயல்பாடுகளை தோள்பட்டை செய்கிறது, இது அமைப்பின் சீரான செயல்பாட்டை உறுதி செய்வதாகும்.


ஒளிமின்னழுத்த கேபிள் சிறப்பு கேபிள்களின் சிறப்பியல்பு அவற்றின் எளிமையான அமைப்பு ஆகும். பயன்படுத்தப்படும் கதிரியக்க பாலியோலின் இன்சுலேஷன் பொருள் சிறந்த வெப்ப எதிர்ப்பு, குளிர் எதிர்ப்பு, எண்ணெய் எதிர்ப்பு மற்றும் புற ஊதா எதிர்ப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் கடுமையான சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். அதே நேரத்தில், இது ஒரு குறிப்பிட்ட இழுவிசை வலிமையைக் கொண்டுள்ளது, இது புதிய சகாப்தத்தில் ஒளிமின்னழுத்த மின் உற்பத்தியின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும்.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy